A tagfelvételről

 

A Magyar Állatorvosi Kamarának önálló területi szervezetei vannak.

Alapvetően mindenkinek abban a megyében célszerű bejelentkeznie, és a tagfelvételét kérni, ahol dolgozni szeretne. (Ez független attól, hogy kinek, hol van az állandó bejelentett lakcíme!) A MÁOK területi szervezeteinek elérhetőségei a „Megyei szervezetek” menüpontban megtalálhatók.

A Magyar Állatorvosi Kamarába jelenleg 3 féle tagsági viszony létesítése lehetséges:

- csak alaptagság

- szolgáltató állatorvosi tagság

- pártoló tagság

A kamarai alaptagság  -amely országos érvényű-  önmagában nem jogosít fel senkit a praktizálásra, ugyanis állategészségügyi szolgáltató tevékenységet csak szolgáltató állatorvosi tagsággal lehet folytatni.

Ez történhet alkalmazottként, az alkalmazó praxis engedélye alapján, vagy a szolgáltató saját nevére kiállított ún. önálló Praxis engedély birtokában lehet végezni. A Praxis engedélyt a szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások kérelmezhetik és kapják meg. (Bővebben a "Praxis engedély" almenüben.)  Önálló Praxis engedély kérelmet a tagfelvételi kérelemmel együtt kell beadni a területi szervezethez. Az ehhez szükséges adatlap letölthető a honlapunk "Letöltések" menüpontjában.

A pártoló tagság a Kamaránkoz való érzelmi kötődés formája. A pártoló tag élvezheti a tagsággal járó kedvezményeket, azonban nincs szavazati joga, nem választható és nem választhat, és természetesen nem végezhet semmilyen formában állat-egészségügyi tevékenységet.

A kamarai tagfelvétel után szolgáltató állatorvosi tevékenységet a törvény szerint több formában lehet végezni:

- önálló praxis engedéllyel rendelkező egyéni állategészségügyi szolgáltatóként, vagy

- praxis engedéllyel rendelkező vállalkozásnál közreműködő tulajdonosként, vagy

- ún. szabad foglalkozású állatorvosként (megbízási szerződéssel), vagy

- szövetkezeti tagként.

Szolgáltató állatorvosként minden esetben alapfeltétel még az érvényes állatorvosi felelősségbiztosítás megléte.

A tagfelvétellel kapcsolatos ügyintézés törvényben előírt határideje 21 nap, de a legtöbb megyei szervezetnél -ha minden szükséges dokumnetum rendelkezésre áll-  általában nem tart néhány napnál tovább.

A tagfelvétel intézéséhez a jelentkezőnek a kitöltött felvételi adatlapot, és annak mellékleteit, valamint egy 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt kell eljuttatnia a területi szervezethez, ahol a felvételét kéri. A tagfelvételi adatlap letölthető a "Letöltések" menüpontban.

A tagfelvételről/praxis engedélyről a megyei szervezetek írásos határozatot állítanak ki. Azok számára, akik nem alkalmazottként szeretnének dolgozni, hanem önállóan, ezzel a praxis engedély határozattal kell elmenniük az Adóhatóság székhely szerinti Igazgatóságához adószám kiváltásához.

A határozat alapján a területi szervezet rendeli meg az országos irodától a tagsági igazolványt és a szolgáltató-állatorvosi bélyegzőt. A bélyegző 8-10 nap alatt elkészül (attól kezdve, hogy az országos irodára beérkezik a megrendelés a megyétől), a tagsági igazolványok általában a következő hónap első felére készülnek el.  

Az alaptagdíj a MÁOK-ban jelenleg havi 1.500 Ft.

A szolgáltató állatorvosi tevékenységet is végzők ún. kiegészítő tagdíjat is kötelesek fizetni, ennek összege: 3000,-Ft/hó

A pártoló tagok 500,-Ft/hó tagdíjat fizetnek.

A jelentkezéskor 15.000 Ft regisztrációs díjat kell fizetni, amiről a megyei szervezet állít ki számlát az új tagnak, és azt oda kell befizetni. (Az új tag által befizetett regisztrációs díj 40%-át a megyei szervezet később továbbítja az országos szervezet felé.)

 

Külföldi állampolgárok kamarai tagfelvétele ügyében tájékoztatásért kérjük mindenképpen keressék közvetlenül a MÁOK Országos Irodáját!

Azok számára, akik a MÁOK-ba történő belépés után külföldön szeretnének munkát vállalni, a következő kiegészítő információkkal szolgálunk:

A külföldi munkavállalásról a honlapunkon olvashatók a szükséges tudnivalók az "Állatorvosoknak" menüpontban.

Az ügyintézést a megyei szervezetnél kell kezdeni, ők továbbítják a szükséges dokumentumokat, igazolásokat az Országos Irodára.

Az ügyintézés -ha minden szükséges dokumentum rendben van- néhány nap. Jó azonban tudni, hogy a kiállított "jó szakmai előélet igazolás" (Good Professional Standing) csak 90 napig érvényes, így ezt csak akkor érdemes kérni, ha már van konkrét állásajánlat, vagy jók a kilátások ilyenre. Azt is jó tudni, hogy ha azonnal külföldre szeretne menni valaki, anélkül, hogy itthon hosszabb időt dolgozna, csak arról tudunk igazolást kiállítani, hogy a MÁOK-ba belépett és tag. Arról azonban, hogy milyen a szakmai előélete, semmi konkrétummal nem tudunk szolgálni. Az igazolásokat -a célországgal történt megállapodástól függően- elektronikusan is elküldjük az ottani kamarai szervezetekhez, de mindenképpen odaadjuk/elküldjük a kérelmezőnek is.