Küldöttközgyűlések

Ezen az oldalon elsősorban az Országos Küldöttközgyűlésünk küldötteit szeretnénk informálni, tájékoztatni. Folyamatosan közzétesszük itt az őket érintő friss híreket, nyilvánossá tehető dokumentumokat. Kérjük őket, hogy gyakorta látogassanak el erre az oldalra!

A lezajlott Küldöttközgyűlések határozatai és jegyzőkönyvei:

 

A  MÁOK 2022. december 14-i országos küldöttközgyűlésének 

Jegyzőkönyve itt

 

MÁOK 2022. május 4-i országos küldöttközgyűlésének

határozatai itt     Jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK országos küldöttjeinek 2022. április 05 – 15. közötti elektronikus úton történt döntéshozatala a MÁOK Etikai Szabályzatáról 

 

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2021. november 10-i tisztújító Küldöttközgyűlésének 

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2020. július 29-i Küldöttközgyűlésének

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2019. december 12-i Küldöttközgyűlésének

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2019. július 10-i Küldöttközgyűlésének

határozatai  itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2019. május 8-i Küldöttközgyűlésének

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2018. december 5-i Küldöttközgyűlésének

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2018. május 9-i Küldöttközgyűlésének

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2017. december 13-i Küldöttközgyűlésének

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2017. október 18-i Küldöttközgyűlésének 

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2017. július 26-i Küldöttközgyűlésének határozatai és jegyzőkönyve

Az ülésen határozat nem került elfogadásra, mert az ülés határozatképtelen volt.

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2017. április 26-i Küldöttközgyűlésének

határozatai itt

jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2016. november 23-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY az "Év állatorvosa 2017" címet dr. Simanovszky Zoltán állatorvosnak ítélte oda.

2. A KKGY megválasztotta a MÁOK új tisztségviselőit és bizottsági tagjait a 2016-2020 közötti ciklusra.

3. A KKGY a MÁOK Ajánlott szolgáltatási díjak forintosított összegeit minden tétel esetében 50%-al megemelte.

A MÁOK 2016. november 23-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

 

A MÁOK 2016. április 13-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezet 2015. évről szóló gazdálkodási beszámolóját és mérlegét.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK ortszágos szervezet 2016. évre szóló költségvetési tervét. 

3. A KKGY elfogadta a MÁOK Állatorvosi asszisztensek és állat-egészségügyi segédkezők munkavégzésének szakmai irányelve módosítását.

4. A KKGY elfogadta a MÁOK országos bizottságainak (OFB, OOB és OEB) beszámolói a 2015. évi munkájukról.

5. A KKGY megválasztotta a MÁOK OEB új elnökévé dr. Szetnpétery Zselykét.

6. A KKGY úgy döntött, hogy a jogerős etikai büntetéseket továbbra is csak a Kamarai Állatorvos c. lapban közli a Kamara.

7. A KKGY elfogadta a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata módosítására beterjesztett javaslatokat.

A MÁOK 2016. április 13-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

__________________________

 

A MÁOK 2015. december 2-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK Alapszabályának módosítására tett javaslatot. A módosítot Alapszabály 2016. január 1-én lép hatályba.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK új Továbbképzési Szabályzatát, amely 2016. január 1-én lép hatályba.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK Állatorvos Asszisztensi Szabályzatának módosításait, amelyek 2016. május 1-én lépnek hatályba.

4. A KKGY elfogadta a MÁOK Bélyegző- és címhasználati szabályzatának módosításait. A módosított szabályzat 2015. december 15-től hatályos.

5. A KKGY döntött az összevezetéses veszettség elleni védőoltás 2016 évre ajánlott díjáról, amely megegyezik a 2015. évi díjjal.

6. A KKGY az "Év Állatorvosa 2016" kitüntető címet adományozta dr. Koósz Attila keszthelyi állatorvosnak.

A MÁOK 2015. december 2-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

___________________________

A MÁOK 2015. június 9-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK "A kamarai specialista képzés és az állatorvosi praxis szakmai vezetésére jogosító kamarai szakvizsga szabályzatát

2. A KKGY  elfogadta dr. Keresztes Zsolt módosító javaslatát a MÁOK Továbbképzési Szabályzat III.4. pontjának módosítására, ami szerint az internetes tesztírást nem hét napon belül, hanem 3 hónapon belül kell megtartani a rendezvény után, valamint a tesztíráson részvevők adatait nem a tesztírás előtt 3 nappal, hanem az azt követő 3 napon belül kell megküldeni az OOB felé.

3. A KKGY nem fogadta el dr. Keresztes Zsolt módosító javaslatát a MÁOK Továbbképzési Szabályzat azon módosítására, hogy a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése 300 továbbépzési pontot érjen.

4. A KKGY nem fogadta el dr. Hegedűs György Tamás módosító javaslatait a MÁOK Tovbbképzési Szabályzatának módosítására.

5. A KKGY nem fogadta el dr. Vörös János módosító javaslatát a MÁOK EVEV Szabályszatának módosítására.

A MÁOK 2015. június 9-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

___________________________

A MÁOK 2015. április 15-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK Országos Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolóját

2. A KKGY nem fogadta el a MÁOK Országos Etikai Bizottságának beszámolóját a 2014. évről

3. A KKGY elfogadta a MÁOK Országos Oktatási Biztottságának 2014. évi beszámolóját

4. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezet 2014. éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2014. évi mérleget.

5. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezet 2015. évi költségvetését.

6. A KKGY elfogadta a hatályos Praxis feltételek szakmai irányelv módosításait (lehetséges az intenzív ellátást nem igénylő betegek hospitalizációja az állatorvosi rendelőben és szakrendelőben, rendelőintézetben is, valamint kötelezőből ajánlottá változott a gyorstesztek használata a I.-VII. praxis kategóriákban)

A MÁOK 2015. április 15-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

___________________________

A MÁOK 2014. október 22-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) szakmai irányelvét az állategészségügyi szolgáltató állatorvos tevékenységének helyettesítésére vonatkozóan.

2. A KKGY elfogadta a Magyar Állatorvosi Kamara szakmai irányelvét az állat-egészségügyi szolgáltatók és az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények műszerezettségéről és felszereltségéről.

3. A KKGY elfogadta az összevezetett eboltások 2015. évi ajánlott díjtételét, ami netto 3.500,-Ft (féregtelenítő nélkül)

A MÁOK 2014. október 22-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

___________________________

A MÁOK 2014. június 4-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK módosított alapszabáyát, amelynek hatályba lépési ideje 2014. június 5.

2. A KKGY megválaszotta az Országos Álatorvos Specialista Bizottság elnökét és tagjait.

A MÁOK 2014. június 4-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

______________________________

A MÁOK 2014. március 26-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezetének 2013. évi gazdálkodási beszámolóját és mérlegét.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezetének 2014. éves költségvetését.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK OEB és OFB beszámolóit a 2013. évben végzett munkájukról.

4. A KKGY módosította a MÁOK Alapszabályát  /11.§ (14) kiegészülése egy új c.) alponttal, valamint egy új 19./a § beiktatása "Állatorvos specialista bizottság" címmel/

5. A KKGY új Továbbképzési szabályzatot fogadott el, mely 2014. március 27-től hatályos.

6. A KKGY hatályon kívül helyezte a MÁOK korábbi Ügyeleti Szabályzatát, és helyette egy új Ügyeleti Szabályzatot fogadott el, mely 2014. május 1-től hatályos.

7. A KKGY elfogadta a MÁOK Bélyegző- és Címhasználati Szabályzatának módosítását.

8. A KKGY határozatban adta meg felhatalmazását a MÁOK Elnöksége részére az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények (állatorvosi rendelők, szakrendelők, állatkórházak) adatainak a MÁOK honlapján történő közzétételéhez.

A MÁOK 2014. március 26-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

______________________________

A MÁOK 2013. november 13-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY az "Év állatorvosa 2014." címet adományozta dr. Zsoldos Lászlónak.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Praxis feltételek irányelvet.

A MÁOK 2013. november 13-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

______________________________

 

A MÁOK 2013. szeptember 25-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK új Alapszabályát.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Továbbképzési Szabályzatának módosítását.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK 2013. évi Díjtétel ajánlásának módosítását.

4. A KKGY elfogadta a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának módosítását.

5. A KKGY megszüntette a MÁOK Lógyógyászati sé Röntgendiagnosztika tagozatait.

6. A KKGY megalakította a MÁOK Szemészeti Tagozatát.

7. A KKGY 2 fő új tagot választott a MÁOK Országos Oktatási Bizottságába a lemondott tagok helyébe.

8. A KKGY megváltoztatta az Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány elnevezését.

9. A KKGY új FB elnököt és egy új kuratóriumi tagot választott az Állatorvosok az Állatvédelemért Országos Alapítványba.

10. A KKGY módosította a MÁOK Mikrochip szabályzatát.

A MÁOK 2013. szeptember 25-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

_____________________________

 

A MÁOK 2013. április 10-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK 2013. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, a mérleg főösszegeket és a mérleg szerinti eredményt.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának kisebb módosítását.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK „Állatorvosi asszisztensek munkavégzésére vonatkozó szakmai irányelvének” módosítását.

4. A KKGY elfogadta a MÁOK „Állatorvosi Asszisztensek Továbbképzésének Szabályzatát"

5. A KKYG elfogadta a MÁOK az állatorvosi szolgáltatások díjaira vonatkozó 2013. évi ajánlásait.

6. A KKGY megalakította a MÁOK Kisállat ortopédiai tagozatát.

7. A KKGY elfogadta a MÁOK OEB és OFB beszámolóit a 2012. évről.

8. A KKGY elfogadt a MÁOK 2013. évre vonatkozó pénzügyi tervét (költségvetését).

9. A KKGY elzóutasította dr. Kárpáti László módosító javaslatát a MÁOK ún. EVEV Szabályzatának módosítására.

A MÁOK 2013. április 10-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

__________________________

 

A MÁOK 2012.  december 12-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK Alapszabályának egyes módosításait.

2. A KKGY megválasztotta a MÁOK új tisztségviselőit és állandó bizottságainak tagjait.

3. A KKGY döntött az "Állatorvosok az Állatvédelemért" Alapítvány új kuratóriumi elnökének és egy új kuratóriumi tagjának személyéről.

4. A KKGY döntött az ún. tagdíj megosztás 2013. évre vonatkozó mértékéről.

5. A KKGY döntött az "Év állatorvosa 2013" díj  dr. Papp Ibolyának.történő odaítéléséről.

A MÁOK 2012. december 12-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

___________________________

 

A MÁOK 2012. október 10-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK Alapszabályának módosítására tett javaslatot.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának módosítására tett javaslatot.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK 2010-2012 közötti Továbbképzési Szabályzatának módosítására tett javaslatot.

4. A KKGY elfogadta a MÁOK 2013-2015 közötti időszakra vontakozó Továbbképzési Szabályzatát.

5. A KKGY elfogadta a MÁOK Mikrochip Szabályzatának módosítására tett javaslatot.

6. A KKGY elfogadta a MÁOK Útlevél Szabályzatának módosítására tett javaslatot.

7. A KKGY hatályon kívül helyezte a MÁOK Országos Működési Engedély Szabályzatát

8. A KKGY elfogadta az ebek mikrochipes megjelölésére vonatkozó díjajánlását.

9 .A KKGY 2013. évre is érvényben hagyta az ebek összevezetett veszettség elleni oltására vonatkozó díjajánlását.

10. A KKGY 2013. évre is érvényben hagyta a MÁOK állatorvosi díjakra vonatkozó díjtétel ejánlásait.

A MÁOK 2012. október 10-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt


__________________________

A MÁOK 2012. június 20-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának módosítására tett javaslatokat.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Alapszabályának módosítására tett javaslatot.

A MÁOK 2012. június 20-i  Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

__________________________

A MÁOK 2012. február 29-i Küldöttközgyűlésnek határozatai:

1. A KKGY elfogadta az elnöki tájékoztatót és a MÁOK országos állandó bizottságainak beszámolóit.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Etikai és Etikai eljárási szabályzatának módosítására tett javaslatokat.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK Mikrochip szabályzatának módosítására tett javaslatokat.

4. A KKGY elfogadta az Élő állat egyedi vizsgálata szakmai irányelv módosítására tett javaslatot.

5. A KKGY elfogadta a MÁOK Lófélék gyógykezelésével kapcsolatos új szakmai irányelvét.

6. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezeteének 2011. évről szóló pénzügyi beszámolóját, a mérleg főszámait és mérleget.

7. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezet 2012. évre szóló költségvetési tervét.

A  MÁOK 2012. február 29-i küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve itt

__________________________

A MÁOK 2011. október 26-i Küldöttközgyűléseinek határozatai:

1. A KKGY az "Év állatorvosa 2012" kitüntetést adományozta dr. Pintér Zsoltnak, a "MÁOK Állatvédelmi díja" kitüntetést dr. Szinesi Andrásnak.

2. A KKGY elfogadta a köztenyézsztésben tartott lófélék egyedi mikrochipes megjelölésére vonatkozó szakmai irányelvet.

3. A KKGY módosította a kötelező magán-állatorvosi alapfelszerelés szabályzatát.

4. A KKGY több pontban módosította az "Ebek veszettség elleni oltási szabályzata"-t.

5. A KKGY néhány pontban módosította a MÁOK "Útlevél" szabályzatát.

6. A KKGY néhány pontban módosította a MÁOK Etikai szabályzatát.

A MÁOK 2011. október 26-i ülésének jegyzőkönyve

______________________________

A MÁOK 2011. április 13-i  Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezet 2010. éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóját, a mérleg fő összegeit és a mérleg szerinti eredményt.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK országos szervezete 2011. éves költségvetését.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK állandó bizottságainak 2010. éves munkájáról szóló beszámolókat.

4. A KKGY elfogadta dr. Gerencsér Ferenc Etikai és Etikai eljárási szabályzatot módosító javaslatait.

5. A KKGY elfogadta dr. Bíró Ferenc Továbbképzési szabályzatot módosító javaslatát.

6. A KKGY elfogadta dr. Horváth László főtitkár Mikrochip szabályzatot módosító javaslatait.

7. A KKGY elfogadta dr. Horváth László főtitkár Útlevél szabályzatot módosító javaslatait.

A MÁOK 2011. április 13-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

___________________________

A MÁOK 2010. szeptember 29-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta az Alapszabály módosítását a MÁOK székhelye (1.§.2.) megváltoztatására. A MÁOK új székhelye: 1078 Budapest, VII. István u. 11. fsz.1.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK ún. "Összevezett eboltási szabályzat"-ának módosítását.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK "Útlevél szabályzat"-ának módosítását.

4. A KKGY elfogadta a MÁOK "Mikrochip szabályzat"-ának módosítását.

5. A KKGY elfogadta az állatorvosi asszisztensek tevékenységéről szóló MÁOK szakmai irányelvet.

6. A KKGY elfogadta a társállatok eutanáziájának elvégzéséről szóló MÁOK szakmai irányelvet.

7. A KKGY megalakította a MÁOK Röntgentagozatát.

8. A KKGY úgy döntött, hogy 2011. évre a jelenlegi (2010. évi) tagdíj marad érvényben.

9. A KKGY elfogadta a díszállat kereskedések állatorvosi ellátának javasolt díjtételeit.

10. A KKGY határozatot fogadott el arról, hogy a MÁOK FB dokumentumait, leveleit, megállapításait csak a MÁOK honlap zárt, kizárólag kamarai tagok (állatorvosok) számára hozzáférhető részében lehet nyilvánosságra hozni.

A MÁOK 2010. szeptember 29-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

______________________________

A MÁOK 2010. április 7-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK 2009. évi pénzügyi beszámolóját és mérlegét.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK 2010. évi költségvetését.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK országos állandó bizottságainak beszámolóját. Ezzel összefüggésben a küldöttek elfogadták azt a határozati javaslatot, miszerint a "Kamarai Állatorvos" c. lapban meg kell jelenteteni, ha valamely területi bizottság nem tesz eleget beszámoló készítési kötelezettségének.

4. A KKGY módosította a MÁOK Alapszabályát a tagozati tagdíj megállapítása tárgyában.

5. A KKGY elfogadta dr. Sebestyén Zsolt és dr. Horváth László módosító javaslatait a MÁOK Továbbképzési szabályzata módosítására.

6. A KKGY elfogadta dr. Horváth László módosító javaslatát a MÁOK Mikrochip szabályzat módosítására.

7. A KKGY elfogadta az elnöki beszámolót a 2009. évi munkáról és fonots kérdésekről.

8. A KKGY dr. Albert Mihályt (MÁOK Fővárosi szervezet) megválasztotta az országos SzATOK Bizottság tagjává.

A MÁOK 2010. április 7-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

______________________________

A MÁOK 2009. december 15-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK módosított szabályzatát az ún. "Összevezetett veszettség elleni oltás"-ról.

2. A KKGY elfogadta a MÁOK országos SzATOK javaslatát a veszettség elleni összevezetett oltás 2010.-re érvényes ajánlott díjára.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK országos SzATOK javaslatait  a 2010. évi szolgáltatási díjtétel ajánlásokra.

4. A KKGY elfogadta az elnökség javaslatát a 2010. január 1.-től érvényes kamarai alaptagdíjról.

5. A KKGY elfogadta a MÁOK 2010. január 1.-tőlérvényes új Továbbképzési szabályzatát.

6. A KKGY elfogdata dr. Horváth László javaslatát a szakállatorvosi képzésre járól továbbképzési pontjainak beszámításról.

7. A KKGY megszüntette a 3 nem működő kamarai tagozatot (Galambgyógyászati, Fogászati és Röntgen tagozatok)

A MÁOK 2009. december 15-i Küldöttközgyűlésének  jegyzőkönyve

_____________________________

A MÁOK 2009. szeptember 2-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY döntött az új kamarai törtvénytervezet főbb sarokpontjairól, irányairól, és elfogadta az FVM-be küldendő szöveget.

2. A KGGY határozatot hozott a sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyvek felhasználásról és kitöltének szabályairól

3 A KKGY elfogadta az érvényben levő ún. összevezetéses eboltási szabályzat mellékletét képező "Kérelem minta" módosítását.

A MÁOK 2009. szeptember 2-i ülésének jegyzőkönyve

______________________________

A MÁOK FB véleményezte a Küldöttközgyűlés által 2008. aug. 28-án elfogadott veszettség oltással kapcsolatos szabályzatot. Az FB véleménye az FB jelentések menüpontban letölthető.

______________________________

A MÁOK 2009. április 2.-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta az elnöki beszámolót az elmúlt időszakról

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Gazdálkodási Szabályzatát.

3. A KKGY elfogadta a MÁOK 2008. évi mérlegét, és mérlegének fő számait

4. A KKGY elfogadta a MÁOK 2009. évi költségvetését

5. A KKGY támogatta, hogy a MÁOK Elnöksége kamarai belső céltámogatási pályázatot írjon ki

6. A KKGY módosította a MÁOK Alapszabályát (18.§.5.pont)

7. A KKGY több pontban módosította az Ebek szervezett veszettség elleni védőoltása megszervezésének és elvégzésének szabályzatát

8. A KKGY módosította  MÁOK Etikai Szabályzatát (VI. fej.)

9. A KKGY módosította a MÁOK Továbbképzési Szabályzatát (III. fej.)

A MÁOK 2009. április 28-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

_____________________________

A MÁOK 2008. december 9-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a hím ivarú lovak ivartalanításának szakmai irányelveit

2. A KKGY módosította az "Év állatorvosa" díj odaítélésének szabályzatát

3. A KKGY módosította a MÁOK "Útlevél szabályzatát"

4. A KKGY létrehozta (megalapította) az "Állatorvosok az Állatvédelemért" Alalpítványt

5. A KKGY 2 fő út tagot választott az országos SZATOK Bizottságba (Dr. Szebeni Zsolt, Dr. Túri Árpád)

6. A KKGY a 2009. évre az "Év állatorvosává" választotta Dr. Bánfi Andrást

7. A KKGY nem fogadta el a MÁOK ügyeleti és etikai szabályzatának módosítására benyújtott javaslatokat

8. A KKGY elfogadta a 2009. évre vonatkozó díjtétel ajánlást az ebek összevezetéses veszettség elleni oltására

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MÁOK 2008. december 9-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

_______________________________

A MÁOK 2008. augusztus 28-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK magán-állatorvosi tevékenységhez kapcsolódó bélyegzőhasználata szabályzatának módosítását

2. A KKGY elfogadta a MÁOK Etikai Szabályzatának, Etikai Eljárási Szabályzatának és Alapszabályának módosításait

3. A KKGY elfogadta az ebek szervezett veszettség elleni védőoltása megszervezésének és elvégzésének szabályzatát

A MÁOK 2008. augusztus 28-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

_______________________________

A MÁOK 2008. május 27-i Küldöttközgyűlésének határozatai:

1. A KKGY elfogadta a MÁOK 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót (zárszámadás)

2. A KKGY elfogadta a MÁOK 2008. évre szóló költségvetését

3. A KKGY elfogadta az OEB 2007. évi beszámolóját.

4. A KKGY NEM fogadta el a Felügyelő Bizottság 2007. évi beszámolóját.

5. A KKGYelfogadta a SZATOK Bizottság 2007. évi beszámolóját.

A MÁOK 2008. május 27-i Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve