Bemutatkozás

A Magyar Állatorvosi Kamara az állatorvosok önkormányzati elveken alapuló és köztestületi formában működô szakmai szervezete.

A Magyar Állatorvosi Kamara kettôs szakmai feladatkört lát el, egyrészt bekapcsolódik az állategészségügyi feladatok ellátásába, szervezi és intézi az állatorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggô egyes közfeladatokat, valamint szakmai támogatást nyújt az állatorvosok számára. Államtól átvett közigazgatási, illetve más szakmai feladatként részt vesz bizonyos járványvédelemmel összefüggô szervezési feladatokban, elvégzi a szolgáltató tevéeknységet végző állatorvosok regisztrálását, kiadja az állategészségügyi szolgáltató engedélyeket, megalkotja az általános szakmai és etikai szabályokat.

A kamara általános szakmai érdekképviseleti funkcióját gyakorolja, amikor részt vesz az állatorvosok szakmai tevékenységét érintô jogalkotásban, valamint az állatorvos képzés, szakképzés, szakmai továbbképzés követelmény-szintjének kialakításában.

A Magyar Állatorvosi Kamara olyan köztestület, amely demokratikus körülmények között, alulról szervezôdve ellát mind általános szakmai érdekképviseleti, mind pedig a szakmai önigazgatás keretében közigazgatási feladatokat. A kamara szervezeti felépítésének kialakítása demokratikus módon, az alulról felfelé történô kiépítés elveit követi.

A Magyar Állatorvosi Kamara jogalanyiságát a területi szervezetek valamint az országos szervezet jogalanyisága testesíti meg, melyek összekapcsolódását a képviseleti elven felépülô szervezôdési modell biztosítja. A kamarai feladatok zökkenômentes ellátását részben a megyei alapon szervezôdô területi szervei, részben az országos szervezete gyakorolja az egyes szintek közötti harmonikus együttműködési rendszer keretében. Az egyes szervek által ellátandó feladatokat, valamint azok egymás közti kapcsolatrendszerét részben a kamarai törvény tartalmazza, részben az alapszabály rendezi. A Kamara ugyanis a törvény és a "Kamara Parlamentje", a küldöttközgyűlés által elfogadott alapszabálya szerint működik. A Kamara alapszabálya tehát a működés szempontjából hangsúlyos, ezáltal biztosított az állatorvosi hivatás gyakorlóinak a kamarai törvényben elismert joga a szakmai önkormányzathoz.

A MÁOK -ról és a szolgáltató állatorvosi tevékenység végzéséről szóló

2012. évi CXXVII. törvény 2021. január 1-től  hatályos szövege

ide kattintva olvasható