Adatkezelési tájékoztató

 

A Magyar Állatorvosi Kamara

EGYSÉGES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapjaink látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és honlapjaink  (https://maok.hu  https://petvetdata.hu  és https://forum.maok.hu) adatvédelmi szabályairól.

 

 1. Milyen alapelveket követünk?

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,

 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,

 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

 4. minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,

 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait 

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,

 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,

 3. előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Kamaránknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

 1. Kik vagyunk?

 

A szervezetünk megnevezése:  Magyar Állatorvosi Kamara országos szervezete

Címünk: 1078 Budapest, István u. 11. fsz.1.

Telefonszámunk: +36 1 413 2490

Honlapjaink: http://maok.hu/, https://www.petvetdata.hu/, http://forum.maok.hu/

E-mail címünk: maok@t-online.hu

Adószámunk: 18156656-1-42

Kamarai jegyzékszámunk: 7PK 60787/1996/4

Kamaránk a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére kötelezett.

Az adatvédelmi tisztviselőnk:  4-IN-1 Szolgáltató Kft - dr. Albert Ágota,

elérhetősége: adatvedelem@maok.hu.

 

Kamaránk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

MÁOK Kft

1078 Budapest, István u. 11. mfsz.1.

adatbázis kezelés

NÉBIH

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

tárhely szolgáltatás

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

tárhely szolgáltatás

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

adatbázis karbantartás és feldolgozás,

 

A  hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozóink

 

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

tárhely szolgáltatás

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

adatbázis karbantartás és feldolgozás,

WEBSTATION

1082 Budapest, Nap utca 32.

hírlevél küldés

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

Az általunk a honlapjaink működésével kapcsolatosan kezelt adatok: 

http://maok.hu/

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlapok látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére, statisztikai célok

 

 

Szervezetünk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

 

 2 év

Kapcsolattartás tagjainkkal e-mail útján

az érintettek részéről megkeresés, szolgáltatások után érdeklődés

hozzájárulás, illetve szerződés előkészítése

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által adott adat

az adattörlés kérésig

Tagjainkkal kapcsolatos adatkezelések

cél a tagjainkkal kapcsolatos adatkezelés (tagfelvétel, továbbképzés, stb), a MÁOK törvény alapján

jogi kötelezettség

a MÁOK törvényben meghatározott adatok

jogi kötelezettség alapján

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb tagsági szolgáltatások nyújtása, tagjaink továbbképzési pontjainak vezetése, zárt honlaprészekre való jogosultság biztosítása, értesítés üzemszünetről, szervezetünk elérhetőségének módosulásáról, stb.

 

 

hozzájárulás

 

név, tagsági azonosító, e-mail cím, szervezeti hovatartozás

 

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél szolgáltatás

A kamarai tagok és a feliratkozottak tájékoztatása a friss kamarai hírekről, információkról, ajánlatokról

hozzájárulás

 

név, tagsági azonosító, e-mail cím

 

hírlevélről történő leiratkozásig

Honlapon szereplő fényképekkel, videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

Kamara életének, választott tisztségviselőknek, díjazottaknak a bemutatása

hozzájárulás

név, tisztség, képmás

hozzájárulás visszavonásáig

Egyéb ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés

Kérdésekre, panaszokra válaszadás, kapcsolattartás a honlap nem kamarai tag látogatóival

hozzájárulás, illetve jogi kötelezettség teljesítése

név, e-mail cím, egyéb, az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adat

5 év, panasz esetén a panasz kivizsgálásának lezárulta után 5 év (kivéve, ha jogszabály alapján hosszabb a megőrzési idő)

 

Ezen a weboldalon látogatóinktól csak akkor kérjük a fent megjelölt személyes adataikat, ha regisztrálni vagy bejelentkezni szeretnének.

A regisztráció és bejelentkezés során a megadott személyes adatokat csak annyiban kapcsolhatjuk össze a látogatóink beazonosításával, hogy eldönthessük, jogosult-e a honlap azon részeinek látogatására is, amely részek csak a kamarai tagok, vagy a regisztrál személyek számára biztosított.  

 


https://www.petvetdata.hu/

 

Tevékenység megnevezése és

az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt személyes

adatok köre

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Szervezetünk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

2 év

Ebregiszter

 

Kutyák jogszabály által előírt kötelező nyilvántartása

közös adatkezelő: NÉBIH és MÁOK

 

jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése

1998. évi XXVIII. törvény

 

az állat tulajdonosának teljes neve, lakcíme, telefonszáma,

e-mail címe,

az állattal kapcsolatba kerülő állatorvos személyes adatai

az állat azonosító adatai

 

 

 

jogszabályban foglalt kötelezettség alapján

 

Kisállat útlevéllel rendelkező kutyákkal kapcsolatos nyilvántartás

közös adatkezelő:

MÁOK és NÉBIH

jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

(ill. vonatkozó uniós rendelet)

az állat tulajdonosának teljes neve, lakcíme, telefonszáma,

e-mail címe

az állattal kapcsolatba kerülő állatorvos személyes adatai

az állat azonosító adatai

FM rendelet által előírt egyéb személyes adatok

 

jogszabályban foglalt kötelezettség alapján

 

Kisállat útlevéllel rendelkező egyéb állatokkal kapcsolatos nyilvántartás

adatkezelő: MÁOK

 

jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

(ill. vonatkozó uniós rendelet)

 

az állat tulajdonosának teljes neve, lakcíme, telefonszáma,

e-mail címe

az állattal kapcsolatba kerülő állatorvos személyes adatai

az állat azonosító adatai

FM rendelet által előírt egyéb személyes adatok

 

 

jogszabályban foglalt kötelezettség alapján

 

Transzponderrel megjelölt egyéb kisállatokkal kapcsolatos nyilvántartás

adatkezelő: MÁOK

 

hozzájárulás

 

az állat tulajdonosának teljes neve, lakcíme, telefonszáma,

e-mail címe

az állattal kapcsolatba kerülő állatorvos személyes adatai

az állat azonosító adatai

 

 

a hozzájárulás visszavonásáig, ill. az állat bejelentett elhullásától számított 30 év

 

 

Regisztráció a https://www.petvetdata.hu/ adatbázisához

Cél az adatbázisba adatok felvitele jogszabályi kötelezettség, illetve a MÁOK belső szabályzata alapján, zárt honlaprészekre való jogosultság biztosítása, értesítés üzemszünetről, szervezetünk elérhetőségének módosulásáról, stb.

 

A PetVetData adatbázisába regisztrálni jogosultak köre:

olyan állatorvosok, akik szolgáltató állatorvosok és valamely érvényes praxisengedélyes szolgáltatónál be vannak jegyezve közreműködő állatorvosként

A regisztráció nem automatikus, hanem a MÁOK jóváhagyáshoz kötött

 

 

szerződés előkészítése, teljesítése

 

név, MÁOK tagnyilvántartási szám („kamarai szám”), praxisengedély száma, irányítószám, település, utca/házszám, e-mail cím,

számlázáshoz név, irányítószám, település, utca, házszám, adószám

 

szállításhoz név, irányítószám, település, utca, házszám

 

opcionális: mobil, telefon, telefax száma

 

 

a regisztráció megszűnése után 30 év

 

Transzponder, kisállat útlevél száma alapján keresés

(nyilvános keresés regisztráció nélkül)

 

nem tartozik a GDPR hatálya alá

 

Állatvédelmi tv. alapján meghatározott nem személyes adatok

 

 

Ügyfelekkel, látogatókkal

kapcsolattartás

kérdések megválaszolása, észrevételek, panaszok kezelése

 

hozzájárulás, ill. szerződés előkészítése, teljesítése, ill. jogi kötelezettség

 

a kapcsolattartás során az ügyfelek által megadott adatok

 

5 év, szerződéses kapcsolat esetén a szerződés megszűnése után 10 év

 

A https://www.petvetdata.hu/ adatbázisába adatokat bevinni és azokat lekérdezni, módosítani csak azok az állatorvosok tudnak, akiknek ehhez belépési jogosultsága van. A belépési jogosultságot egyedi elbírálás alapján a MÁOK biztosítja.


Regisztráció (belépési jogosultság) nélkül nyilvános kereséssel a nyilvántartásban az ellenőrizhető bárki számára, hogy az adott azonosítóval (transzponder számmal, kisállat útlevél számmal) rendelkező állat szerepel-e a nyilvántartásban. Amennyiben a keresés eredményes, akkor megjelennek az állat alapvető adatai (transzponder száma, neve, fajtája, faja), ám személyes adatot nyilvános keresés alapján a PetVetData nem ad ki. Amennyiben a kereső személynek további adatra van szüksége, például a tulajdonos adataira, azokhoz csak az oldalra belépési jogosultsággal rendelkező állatorvosok férhetnek hozzá.

 

http://forum.maok.hu/

 

Tevékenység megnevezése és

az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Szervezetünk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 2 év

Regisztráció a honlapon

Cél a regisztrált felhasználók számára fórum-lehetőség biztosítása. A regisztrálás a Kamara jóváhagyásával lesz érvényes, regisztrálni csak kamarai tag tud.

hozzájárulás

név, tagnyilvántartási szám, e-mail cím, felhasználó név

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Fórum

A felhasználók bejegyzéseiben szereplő személyes adatok kezelése. A fórum moderált.

hozzájárulás

név, tagsági azonosító, e-mail cím, felhasználó név, a bejegyzésben szereplő egyéb személyes adatok

a törlésre

vonatkozó

kérésig

 

A fórum szolgáltatásai csak regisztrált kamarai tagjaink számára érhető el.

A Regisztráció és a fórum szolgáltatásainak használata során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszavának védelmére fokozott figyelmet fordítson a visszaélések elkerülése érdekében.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  8 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Infotv. 6.§ (5) bekezdés), illetve a regisztráció törlése nem jelenti egyben a felhasználó regisztráció törlése előtti hozzászólásainak automatikus törlését.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az adminisztrátorok jogosultak minden nicknév használatának korlátozására, megváltoztatásának kezdeményezésére és/vagy törlésére, amennyiben a regisztrált felhasználó megsérti a Fórum felhasználási feltételeit, moderációs irányelveit vagy jelen Adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

 

A honlapjainkkal és az Ön adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel Ön a jelen tájékoztatónk elején megadott e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

3 . Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Szervezetünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Kamaránk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Szervezetünk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

 Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

mywbsidAdmin, language, cookieconsent_status

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

optimizelySegments,

optimizelyBuckets

igényel

személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

10 év

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

_gaexp

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

2 év

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat:

 

 

4. Mit kell tudni még a honlapjainkkal kapcsolatos adatkezelésről:

A Regisztráció és a Hírlevélre való feliratkozás, illetve a velünk való kapcsolattartása során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  8 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Infotv. 6.§ (5) bekezdés)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

5. Hírlevél célú adatkezelésünk

Ön a Hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás során tett nyilatkozatával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön megadott nevét és e-mail címét a Hírlevél küldéshez felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából kezeljük és

 • az Ön részére kamarai információkat, valamint

 • tájékoztatókat és ajánlatokat küldhetünk és/vagy

 • hírlevelet továbbíthatunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében együttesen adhatja meg, illetve azt ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk.

 

6. A PetVetData felelős használata

A PetVetData adatbázisba  belépési jogosultsággal rendelkező személyek kötelesek minden esetben a GDRP, illetve az Infotv. követelményeinek megfelelően eljárni és tartózkodni a jogosulatlan adatkezelés bármilyen formájától.

Az adatkezelési szabályok megsértése, illetve a jogosulatlan adatkezelés az állatorvosi kamarai tagsággal rendelkező regisztráltak esetében – egyéb jogkövetkezmények mellett – etikai eljárást vonhat maga után.

 

7. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Kamaránk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Kamaránk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Kamaránkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Kamaránk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésünkről

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.

 • Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Kamaránk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Kamaránkat.

 

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Infotv.)

 • Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltató tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (MÁOK tv.)

 • a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Állatvédelmi tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv. )

 

 1. 10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Szervezetünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a  https://maok.hu/adatvedelmi_tajekoztato weboldalon történik.

 

Budapest, 2018. július 30.