Állatorvosi ügyeletek

Ebben a menüpontban tesszük közzé a MÁOK területi szervezeteinek hétvégi/ünnepnapi szolgáltató állatorvosi ügyeleti beosztásait. Az oldalon azonban

csak azokat a megyei adatokat tudjuk közzétenni, ahol működik ügyelet, és

- csak azokat a beosztásokat tudjuk megjeleníteni, amely területi szervezeteinktől időben beérkeztek az aktuális adatok az Országos Irodára. (Ez vonatkozik a frissítésekre, illetve az esetlegesen bekövetkező ügyeletcserék közzétételére is.)

 

Az állatorvosok ügyeleti rendjében megtalálhatóak az online kaszinónapokat szervező MAC szervezetek. Megjelenthetjük a legjobb külföldi online kaszinó, akik ügyeleti szolgáltatásokban dolgoznak. A naprakész adatok az online kaszinóktól érkeznek hozzánk, amelyek viszont közvetlen tevékenységet folytatnak a Nemzeti Irodával, és az alkalmazotti műszakok frissítéséhez és közzétételéhez kapcsolódnak.

Kérjük használja a megyénkénti almenü pontokat!

A honlapunknak ezen a részén csak azokat az ügyeleti beosztásokat tesszük közzé, amelyekről tájékoztatást kapunk. Ahol azonban nincs szervezett ügyelet, vagy nem érkezett hozzánk frissítés, ott sajnos nem rendelkezünk adatokkal.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2012. szeptember 1-től hatályba lépett 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnt, ügyeleti ellátásra már csak önkéntesen vállalt részvétel alapján lehet az állatorvosokat beosztani. A hivatkozott törvény alapján az állat-egészségügyi szolgáltatóknak (Praxis engedélyeseknek) csak a szokásos munkaidejük idejére kell megoldaniuk  a helyettesítésüket. A helyettesítési kötelezettség nem azonos az ügyelettel, mert az ügyelet a szokásos munkaidőn túli szolgáltatás nyújtást jelenti.

A hétvégi-ünnepnapi állatorvosi ügyeleteket, ahol ilyen van, az adott körzetben dolgozó állatorvosok önkéntesen vállalják és szervezik. Ez sok esetben a helyi kamarai szervezet segítségével történik, de vannak az országban olyan körzetek is, ahol ez a kamarától függetlenül zajlik.

Originality is what you produce on your academic paper when you use our essay services. It is important to produce an original essay that will meet your professor’s standards. The content of your essay should be unique and original. If you do nоt know how tо produce an original paper, then you should ask our custom essay writing service for help. When you ask us for help, we ensure that your paper will meet the academic standards of your school at top essay writing service org review website. We guarantee that you will get 100% original content that will not only meet your teacher’s expectations but will also get you top grades.