Panaszbejelentések

 

Amennyiben valaki az állata kezelését végző állatorvos magatartásával, tevékenységével szemben etikai panasszal kíván élni, úgy  a Magyar Állatorvosi Kamara területi Etikai Bizottságaihoz (EB) lehet írásbeli panaszbejelentéssel élni. (Az Országos Etikai Bizottsághoz érkező panaszbejelentés továbbításra kerül az illetékes területi EB-hez.) A panaszbejelentésben pontosan meg kell nevezni a panaszlott állatorvost.

Etikai eljárást kizárólag írásban benyújtott és a MÁOK területi szervezetei irodáinak címére (http://maok.hu/a_kamararol/teruleti_megyei_szervezetek) postai úton eljuttatott beadvány alapján van módunk indítani. A panaszbeadványt minden esetben alá kell írni, és meg kell adni a panaszos alapvető elérhetőségi adatait. Fontos tudnivaló, hogy névtelen bejelentésekre a kamara semmilyen eljárást nem indít!

Az e-mail útján benyújtott panaszok esetében postai úton is meg kell azt küldeni a illetékes területi Kamarának! 

FONTOS! 2018. január 1-től az etikai eljárás lefolytatása díjköteles, az eljárási díj 5.000,-Ft.  

Az eljárási díjat legkésőbb az erre történő felhívás kézhez vételétől számított 5 napon belül kell megfizetni. Az eljárási díj összegéről a területi szervezet – fizetési határidő megadásával – számlát állít ki. Az eljárási díj meg nem fizetése a panasz visszavonásának minősül. 

A panasz beérkezése után az illetékes Etikai bizottság azt fogja vizsgálni, hogy panaszban kifogásolt állatorvosi magatartás megsértette-e a kamara Etikai Szabályzatában megfogalmazott konkrét irányelveket, szabályokat.

Nyomatékkal hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Etikai bizottságok az állatorvosi beavatkozás szakmai tartalmát, az elvégzett gyógykezelés szakmailag helyes vagy helytelen voltát nem vizsgálják, nem vizsgálhatják, ugyanis a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a szolgáltató-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 2012.évi CXXVII. törvény erre nem ad felhatalmazást, a Magyar Állatorvosi Kamara egyetlen bizottsága sem minősül jogi értelemben szakértői testületnek!
 
Arra, hogy a kezelő állatorvos diagnózisa és gyógykezelése helyes vagy helytelen volt-e, csak nagyon részletes, valamennyi adatra kiterjedő állatorvosi szakmai elemzés adhat választ. Ennek érdekében a kifogásolt beavatkozás, eljárás szakmai megítélése ügyében valamennyi adattal, okirattal (pl. zárójelentések, jegyzőkönyvek, állatorvosi kezelési lapok, kórboncolási jegyzőkönyv stb.) névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi állatorvos-szakértőhöz kell fordulni.

A Magyar Állatorvosi Kamara hatályos Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata itt olvasható el.

A MÁOK megyei (területi) szervezeteinek címét, elérhetőségeit itt találhatja meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos tudni való, hogy hatályos magyar jogszabályok alapján az állatorvosnak nem eredmény-szolgáltató kötelezettsége, hanem úgynevezett gondossági kötelme van.

Az állatorvos nem arra szerződik az állattartóval, hogy annak állatát biztosan meggyógyítja, és az állatorvosi beavatkozás biztosan eredményes lesz, hanem arra, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően, megfelelő szakmai gondossággal elvégzi a kért illetve indokolt állatorvosi beavatkozást. Önmagában az, hogy a beavatkozás eredményes-e vagy sem, nem tartozik az állatorvos felelősségi körébe.
Ebből következik az is, hogy az állatorvos díjazása sem eredményfüggő, így a felmerülő költségeket akkor is meg kell fizetni, ha a beteg esetleg nem gyógyul meg, vagy állapota nem úgy változik, ahogy azt remélik, vagy szeretnék.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esetleges etikai panaszbejelentésekhez a MÁOK megyei szervezeteinek elérhetőségeit a "A Kamaráról" menüpontban találják meg, a "Megyei szervezetek" almenüben.