A MÁOK elnökségének közleménye és felhívása a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatosan

A MÁOK Elnökségének 2010. október 12-i ülésén efogadott közleménye és felhívása a "Tovább" gombra kattintva olvasható el.

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) Országos Elnökségének

közleménye és felhívása

A MÁOK vezető tisztségviselői folyamatosan figyelemmel kísérték a 2010. október 4-én bekövetkezett kolontári és devecseri vörösiszap-katasztrófa következményeit és igyekeztek megfelelő információkhoz jutni a kialakult helyzetről. Megnyugtató volt, hogy a területen dolgozó valamennyi állatorvos kollégánk és családjuk sérülés- és balesetmentesen vészelte át a katasztrófát, egyiküket sem érte közvetlen anyagi kár.

A katasztrófa közvetlen környékén dolgozó állatorvos kollégáink a tragikus események bekövetkezte óta fáradtságot nem ismerve, folyamatosan részt vettek a megsérült állatok kimentésében, sürgősségi ellátásában és további folyamatos gyógykezelésében. Áldozatos munkájukat ezúton is köszönjük.

A tőlük származó információk alapján az állatorvosi ellátáshoz szükséges eszközt, gyógyszert odaküldeni nincs értelme, mert mindenből megfelelő készlettel rendelkeznek, illetve szükség esetén ezek más felajánlásokból is hozzáférhetőek. Az elsősegély nyújtás során sem az állatvédő egyesületektől, sem a károsult gazdáktól az elvégzett munkáért nem kértek/kérnek pénzt, a felmerült költségeket egyelőre teljes egészében saját maguk állták illetve fedezték. Ezért segítséget és támogatást elsősorban ezen a téren fogadnának örömmel.

Értékelve a kialakult helyzetet, a MÁOK Elnöksége 2010. október 12-i ülésén úgy döntött, hogy 250.000 Ft-ot adományoz az „Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány”-nak. Ebből az összegből az Alapítvány kuratóriuma részesíti majd anyagi támogatásban azokat az állatorvos kollégákat és állategészségügyi szolgáltató intézményeket, akik (amelyek) a kolontári és devecseri vörösiszap-katasztrófa során megsérült állatok elsősegélyben részesítésében, ellátásában, kezelésében aktívan részt vettek, és akiknek (amelyeknek) ebből a tevékenységükből eredően meg nem térülő költségeik keletkeztek. A segítségnyújtás módját és formáját az Alapítvány Kuratóriuma rövidesen meghatározza.

A MÁOK Elnöksége egyúttal felhívással fordul a MÁOK területi szervezeteihez, tagjaihoz, amennyiben módjuk és lehetőség van erre, adományaikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy az „Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány” minél szélesebb körben tudjon anyagi segítséget nyújtani az arra rászoruló kollégáinknak.

Adományokat az Alapítvány bankszámla számára kérjük átutalni:  65700127-10129490

Az adományozott összegről kiállítandó alapítványi igazolásokhoz kérjük, hogy az átutaláskor az adományozó magánszemélyek az adóazonosító számukat, a gazdasági társaságok, vállalkozások pedig az adószámukat szíveskedjenek megadni.

 

Budapest, 2010. október 12.

                                             Kollegiális üdvözlettel:

                              a Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége

« Vissza