Szabályzatok

A kamarai szabályzat az állatorvosi hivatás és a kamarai működés valamely tágabb területére vonatkozó részletes szabályozás.

A kamarai szakmai irányelv általában a szolgáltató állatorvosi tevékenységre vonatkozóan a kezelések, beavatkozások főbb, kötelezően betartandó szakmai szempontjainak előírása.

A kamarai szabályzat és a szakmai irányelv előírásainak betartása valamennyi kamarait tag számára kötelező, megszegésük etikai vétség.
A kamarai szabályzatot és a szakmai irányelvet kizárólag a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) országos küldöttközgyűlése hozhatja létre, fogadhatja el, módosíthatja és helyezheti hatályon kívül.

A szakmai ajánlás vagy protokoll ajánlás a kamarai tagok számára (általában egy konkrét állatorvosi beavatkozás szakmai részleteire vonatkozóan).
Kamarai szakmai ajánlás kiadására jogosult a MÁOK Elnöksége vagy az Elnökség egyetértésével a MÁOK Országos Oktatási Bizottsága, az ajánlásban megjelölve, hogy azt melyik kamarai szerv adta ki.
A szakmai ajánlásban vagy protokollban leírtak nem jelentenek kötelező cselekvési normát a kamarai tagokra vonatkozóan.

ALAPSZABÁLY és Gazdálkodási Szabályzat

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos 2023. január 1-től)

A MÁOK ETIKAI és ETIKAI ELJÁRÁSI Szabályzata (Hatályos 2022. április 16-tól)

Állatorvosi Asszisztensek Továbbképzési Szabályzata - (módosult 2020.július_29-én)

A kamarai specialista képzés és az állatorvosi praxis szakmai vezetésére jogosító kamarai...

A szemészeti szakrendelések személyi és tárgyi feltételei

Bőrgyógyászati szakági speciális ellátás (bőrgyógyászati szakrendelés) tárgyi és sze...

A MÁOK Kisállat Szemész Specialista képzés egyedi szakági szabályai

MIKROCHIP SZABÁLYZAT (Módosult 2018. dec. 5-én)

ÚTLEVÉL SZABÁLYZAT (Módosult 2018. dec. 5-én)