Tájékoztatás továbbképzési pontigazolásokról

Tájékoztatjuk a továbbképzéseken résztvevő kollégáinkat, hogy a MÁOK Továbbképzési Szabályzata szerint minden egyes rendezvényszervező köteles a rendezvényen résztvevők számára "Részvételi igazolás"-t kiállítani és kiadni (vagy papír alapon, vagy elektronikusan/e-mail-ben). Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell a kamarai tag nevét, kamarai számát, a továbbképző rendezvény időpontját és regisztrációs számát, valamint a megszerzett/igazolt pontszámot

Ez az igazolás elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a továbbképzési ciklus végén -főleg vitás esetekben- a résztvevő is tudja bizonyítani azt, hogy ő valóban részt vett azon a rendezvényen.

Fontos azonban tudni azt, hogy ilyen igazolás csak annak a kamarai tagnak állítható és adható ki, aki a rendezvény teljes időtartamának legalább 60 százalékában jelen volt (ténylegesen vagy aktív online kapcsolatban).