Panaszbejelentés

Amennyiben valaki az állata kezelését végző állatorvos magatartásával, tevékenységével szemben etikai panasszal kíván élni, úgy a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Elsőfokú Etikai Bizottságához címezve, az aláírásával ellátva írásbeli etikai panaszbejelentéssel kell élni.

A panaszbejelentésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a panaszos neve, címe, elérhetőségei,
  • a bepanaszolt állatorvos neve, kamarai száma, működésének helye,
  • a panasz leírása,
  • a panaszban leírtak bizonyítására rendelkezésre álló dokumentumok másolatai.

Az aláírt panaszbejelentést a következő címre kell postára adni:

MÁOK Országos Elsőfokú Etikai Bizottsága
1078 Budapest, István u. 11. fsz.1.

Az idézés alapján megtartott etikai meghallgatáson kívül etikai ügyekben semmilyen személyes ügyintézés nem lehetséges!


Az elektronikus ügyintézési szabályok szerint az etikai panasz beadható E-Papíron is ügyfélkapus bejelentkezés és azonosítás után.

- az ügyleírás ezen a linken érhető el ITT

- a kitöltendő E-papírt ezen a linken találják ITT

Figyelem! Etikai eljárás kezdeményezése esetén 5.000,-Ft eljárási díjat kell majd befizetni a panasz beérkezését követően kiküldött értesítés alapján.

Fontos tudnivalók

A Bizottsághoz beérkező panaszbejelentés azonnal iktatószámot kap és megkezdődik a feldolgozása. Ennek első lépéseként az Országos Elsőfokú Etikai Bizottság elnöke kijelöli azt a 3 fős eseti etikai bizottságot, amely az ügy vizsgálatát első fokon lefolytatja.

A panaszbejelentésben a beazonosítás érdekében pontosan meg kell nevezni a panaszlott állatorvost (meg kell adni a nevét, és ha ismert, a kamarai számát, a tevékenység végzésének helyét). Etikai eljárást kizárólag írásban benyújtott és a fenti címre postai úton eljuttatott beadvány alapján van módunk indítani. Az e-mail útján benyújtott panaszok esetében azokat egyúttal postai úton is meg kell küldeni a fenti címre! A panaszbeadványt minden esetben alá kell írni, és meg kell adni a panaszos alapvető elérhetőségi adatait, köztük az e-mail elérhetőséget (biztosan működő e-mail címet).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 25. §. (2) bekezdése értelmében az országos első- és másodfokú etikai bizottság a kifogásolt állatorvosi szolgáltatás szakmai tartalmát - különösen a szakmailag helyes diagnózist vagy helyes gyógykezelést - nem vizsgálja.

Az etikai panaszok beadhatóak elektronikusan is E-PAPÍRON, KAÜ azonosítás után, de ebben az esetben az E-papír szöveges részében mindenképpen kérjük megadni a panaszos postacímét és működő e-mail címét, mert a KAÜ azonosítás erre nem terjed ki, viszont ezekre az adatokra az eljárás során mindenképpen szükség lesz. A tájékoztató ennek módjáról honlapunk E-ÜGYINTÉZÉS aloldalán olvasható.

A névtelen (és aláírás nélküli), valamint postai úton (vagy E-papíron) meg nem küldött bejelentésekre a Kamara semmilyen eljárást nem indít!

A panasz beérkezése után az első fokon eljáró (az Országos Elsőfokú EB elnöke által kijelölt) eseti Etikai bizottság azt fogja vizsgálni, hogy panaszban kifogásolt állatorvosi magatartás megsértette-e a kamara Etikai Szabályzatában megfogalmazott konkrét irányelveket, szabályokat.
Nyomatékkal hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Etikai bizottságok az állatorvosi beavatkozás szakmai tartalmát, az elvégzett gyógykezelés szakmailag helyes vagy helytelen voltát nem vizsgálják, nem vizsgálhatják, ugyanis a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a szolgáltató-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 2012.évi CXXVII. törvény erre nem ad felhatalmazást, a Magyar Állatorvosi Kamara egyetlen bizottsága sem minősül jogi értelemben szakértői testületnek!

Arra, hogy a kezelő állatorvos diagnózisa és gyógykezelése helyes vagy helytelen volt-e, csak nagyon részletes, valamennyi adatra kiterjedő állatorvosi szakmai elemzés adhat választ. Ennek érdekében a kifogásolt beavatkozás, eljárás szakmai megítélése ügyében valamennyi adattal, okirattal (pl. zárójelentések, jegyzőkönyvek, állatorvosi kezelési lapok, kórboncolási jegyzőkönyv stb.) az Igazságügyi Minisztérium szakértői névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi állatorvos-szakértőhöz kell fordulni.

A Magyar Állatorvosi Kamara hatályos Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata itt olvasható (jelenleg átalakítás alatt áll).

Fontos tudni való, hogy hatályos magyar jogszabályok alapján az állatorvosnak nem eredmény-szolgáltató kötelezettsége, hanem úgynevezett gondossági kötelme van. Az állatorvos nem arra szerződik az állattartóval, hogy annak állatát biztosan meggyógyítja, és az állatorvosi beavatkozás biztosan eredményes lesz, hanem arra, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően, megfelelő szakmai gondossággal elvégzi a kért illetve indokolt állatorvosi beavatkozást. Önmagában az, hogy a beavatkozás eredményes-e vagy sem, nem tartozik az állatorvos felelősségi körébe. Ebből következik az is, hogy az állatorvos díjazása sem eredményfüggő, így a felmerülő költségeket akkor is meg kell fizetni, ha a beteg esetleg nem gyógyul meg, vagy állapota nem úgy változik, ahogy azt remélik, vagy szeretnék.

Az idézés alapján megtartott etikai meghallgatáson kívül etikai ügyekben semmilyen személyes ügyintézés nem lehetséges!

Az eljárás díja

2018. január 1-től az etikai eljárás lefolytatása díjköteles, az eljárási díj 5.000 Ft.

Az eljárási díjat az erre történő írásos felhívás kézhez vételétől számított 5 napon belül kell majd megfizetni. Az eljárási díj összegéről – fizetési határidő megadásával – számlát állítunk és küldünk ki. Az eljárási díj határidőig történő meg nem fizetése a panasz visszavonásának minősül.