Tagfelvétel

A Magyar Állatorvosi Kamarának önálló területi szervezetei vannak.

Alapvetően mindenkinek abban a megyében célszerű bejelentkeznie, és a tagfelvételét kérni, ahol praktizáló állatorvosként dolgozni szeretne. (Ez független attól, hogy kinek, hol van az állandó bejelentett lakcíme!)

A MÁOK területi szervezeteinek elérhetőségei a honlapunk „Területi/Megyei szervezetek” c. menüpontban megtalálhatók.

A Magyar Állatorvosi Kamarában jelenleg 3 féle tagsági viszony létesítése lehetséges:

  • alaptagság
  • szolgáltató állatorvosi tagság
  • pártoló tagság

A kamarai alaptagság -amely országos érvényű- önmagában nem jogosít fel senkit a praktizálásra (állategészségügyi szolgáltatás nyújtására), ugyanis állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni csak szolgáltató állatorvosi tagsággal lehet (vagy önálló, saját névre szóló praxis engedéllyel, vagy alkalmazottként/közreműködőként olyan áeü. szolgáltatónál, amely rendelkezik érvényes praxis engedéllyel.

A szolgáltató tevékenység végzése:

  • történhet alkalmazottként, az alkalmazó praxis engedélye alapján, közreműködő állatorvosként
  • vagy a szolgáltató saját nevére kiállított ún. önálló állatorvosi Praxis engedély birtokában

A Praxis engedélyt a szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások (vagy önálló szolgáltató állatorvos státuszú kamarai tagok) kérelmezhetik és kapják meg. (Bővebben a "PRAXIS ENGEDÉLYEK" almenüben.) Az "önálló Praxis engedély" kérelmet a tagfelvételi kérelemmel együtt kell beadni a kérelmező állatorvos bejelentett állandó lakcíme szerinti területi szervezethez.

Az ehhez szükséges Praxis engedély kérelem adatlap letölthető a honlapunk "LETÖLTÉSEK" menüpontjában.

A szolgáltató állatorvos státuszú tagoknak folyamatos továbbképzési (ill. pontgyűjtési) kötelezettsége van, amit 3 éves ciklusokban értékelünk.

A pártoló tagság a Kamaránkoz való érzelmi kötődés formája. A pártoló tag élvezheti a tagsággal járó kedvezményeket, azonban nincs szavazati joga, nem választható és nem választhat, és természetesen nem végezhet semmilyen formában állat-egészségügyi tevékenységet.

A kamarai tagfelvétel után szolgáltató állatorvosi tevékenységet a törvény szerint több formában lehet végezni:

  • önálló praxis engedéllyel rendelkező egyéni állategészségügyi szolgáltatóként (aki azonban nem lesz valódi "egyéni vállalkozó")
  • praxis engedéllyel rendelkező vállalkozásnál közreműködő tulajdonosként, alkalmazottként
  • ún. szabad foglalkozású állatorvosként (megbízási szerződéssel)
  • vagy szövetkezeti tagként

Szolgáltató állatorvosként minden esetben alapfeltétel még az érvényes állatorvosi felelősségbiztosítás megléte.

A tagfelvétellel kapcsolatos ügyintézés minden esetben a MÁOK területi szervezeteinél történik, annak törvényben előírt határideje 21 nap, de a legtöbb területi szervezetnél -ha minden szükséges dokumnetum rendelkezésre áll- általában nem tart néhány napnál tovább.

A tagfelvétel intézéséhez a jelentkezőnek a kitöltött felvételi adatlapot, és annak mellékleteit, valamint egy 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt kell eljuttatnia a területi szervezethez, ahol a felvételét kéri. A tagfelvételi adatlap letölthető a "LETÖLTÉSEK" menüpontban.

A tagfelvételről és a praxis engedélyről a területi szervezetek írásos határozatot állítanak ki. Azok számára, akik nem alkalmazottként szeretnének dolgozni, hanem önállóan, ezzel a praxis engedély határozattal kell elmenniük az Adóhatóság (NAV) székhely szerinti Igazgatóságához adószám kiváltásához. (Fordított sorrend nem lehetséges, és okmányirodai ügyintézés sem jön itt szóba!)

A határozat alapján a területi szervezet rendeli meg az országos irodától a tagsági igazolványt és a szolgáltató-állatorvosi bélyegzőt. A bélyegző álatlában 8-10 nap alatt elkészül (attól kezdve, hogy az országos irodára beérkezik a megrendelés a megyétől), a tagsági igazolványok azonban kicsit hosszabb idő alatt készülnek el. (Az igazolvány hiánya azonban nem gátolja a tevékenység végzését.)

Tagdíjak

Az alaptagdíj jelenleg havi 1.700,- Ft/hó

A szolgáltató állatorvosi tevékenységet végzők tagdíja 5.100,-Ft/hó

A pártoló tagok 565,-Ft/hó tagdíjat fizetnek.

A tagfelvételkor 17.000,- Ft regisztrációs díjat kell fizetni, amiről a területi szervezet állít ki számlát az új tagnak, és azt oda kell azt befizetni. (Az új tag által befizetett regisztrációs díj 40%-át a megyei szervezet később továbbítja az országos szervezet felé.)

Külföldi állampolgárok kamarai tagfelvétele ügyében tájékoztatásért kérjük mindenképpen keressék közvetlenül a MÁOK Országos Irodáját!

További információ

Azok számára, akik a MÁOK-ba történő belépés után külföldön szeretnének munkát vállalni, a következő kiegészítő információkkal szolgálunk:

A külföldi munkavállalásról a honlapunkon olvashatók a szükséges tudnivalók az "Állatorvosoknak" menüpontban.

Az ügyintézést a területi szervezetnél kell kezdeni, ők továbbítják a szükséges dokumentumokat, igazolásokat az Országos Irodára.

Az ügyintézés - ha minden szükséges dokumentum rendben van - néhány nap.

Jó azonban tudni, hogy a kiállított "jó szakmai előélet igazolás" (Good Professional Standing) csak 90 napig érvényes, így ezt csak akkor érdemes kérni, ha már van konkrét állásajánlat, vagy jók a kilátások ilyenre. Azt is jó tudni, hogy ha azonnal külföldre szeretne menni valaki, anélkül, hogy itthon hosszabb időt dolgozna, csak arról tudunk igazolást kiállítani, hogy a MÁOK-ba belépett és tag. Arról azonban, hogy milyen a szakmai előélete, semmi konkrétummal nem tudunk szolgálni. Az igazolásokat - a cél országgal történt megállapodástól függően - elektronikusan is elküldjük az ottani kamarai szervezetekhez, de mindenképpen odaadjuk/elküldjük a kérelmezőnek is.