Tagfelvétel

A Magyar Állatorvosi Kamarának önálló területi szervezetei vannak.

Alapvetően mindenkinek abban a megyében célszerű bejelentkeznie, és a tagfelvételét kérni, ahol praktizáló állatorvosként dolgozni szeretne. (Ez független attól, hogy kinek, hol van az állandó bejelentett lakcíme!)

A MÁOK területi szervezeteinek elérhetőségei a honlapunk „Területi/Megyei szervezetek” c. menüpontban megtalálhatók.

A Magyar Állatorvosi Kamarában jelenleg 3 féle tagsági viszony létesítése lehetséges:

  • alaptagság
  • szolgáltató állatorvosi tagság
  • pártoló tagság

A kamarai alaptagság önmagában nem jogosít fel senkit a praktizálásra (állategészségügyi szolgáltatás nyújtására), ugyanis állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni csak szolgáltató állatorvosi tagsággal lehet (vagy önálló, saját névre szóló praxis engedéllyel, vagy alkalmazottként/közreműködőként olyan áeü. szolgáltatónál, amely rendelkezik érvényes praxis engedéllyel.

A szolgáltató tevékenység végzése:

  • történhet alkalmazottként, az alkalmazó praxis engedélye alapján, közreműködő állatorvosként
  • vagy a szolgáltató saját nevére kiállított ún. önálló állatorvosi Praxis engedély birtokában

A Praxis engedélyt a szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások (vagy önálló szolgáltató állatorvos státuszú kamarai tagok) kérelmezhetik és kapják meg. (Bővebben a "PRAXIS ENGEDÉLYEK" almenüben.)

Az ehhez szükséges Praxis engedély kérelem adatlap letölthető a honlapunk "LETÖLTÉSEK" menüpontjában.

A szolgáltató állatorvos státuszú tagoknak folyamatos továbbképzési (ill. pontgyűjtési) kötelezettsége van, amit 3 éves ciklusokban értékelünk.

A pártoló tagság a Kamaránkoz való érzelmi kötődés formája. A pártoló tag élvezheti a tagsággal járó kedvezményeket, azonban nincs szavazati joga, nem választható és nem választhat, és természetesen nem végezhet semmilyen formában állat-egészségügyi tevékenységet.

A kamarai tagfelvétel után szolgáltató állatorvosi tevékenységet a törvény szerint több formában lehet végezni:

  • önálló praxis engedéllyel rendelkező egyéni állategészségügyi szolgáltatóként (aki azonban nem lesz valódi "egyéni vállalkozó")
  • praxis engedéllyel rendelkező vállalkozásnál közreműködő tulajdonosként, alkalmazottként
  • ún. szabad foglalkozású állatorvosként (megbízási szerződéssel)
  • vagy szövetkezeti tagként

Szolgáltató állatorvosként minden esetben alapfeltétel még az érvényes állatorvosi felelősségbiztosítás megléte.

A tagfelvétellel kapcsolatos ügyintézés minden esetben a MÁOK területi szervezeteinél történik, annak törvényben előírt határideje 21 nap, de a legtöbb területi szervezetnél -ha minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll- általában nem tart néhány napnál tovább.

A tagfelvétel intézéséhez a jelentkezőnek a kitöltött felvételi adatlapot, és annak mellékleteit, valamint egy 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt kell eljuttatnia a területi szervezethez, ahol a felvételét kéri. A tagfelvételi adatlap letölthető a "LETÖLTÉSEK" menüpontban.

A tagfelvétellel kapcsolatos kitöltött dokumentumok beküldhetők az adott területi szervezet e-mail címére csatoltan megküldött dokumentumokkal vagy postai úton!

A tagfelvételről a területi szervezetek írásos határozatot állítanak ki.

A határozat alapján a területi szervezet rendeli meg az Országos Irodától a tagsági igazolványt és a szolgáltató-állatorvosi bélyegzőt. A bélyegző általában 8-10 nap alatt elkészül (attól kezdve, hogy az Országos Irodára beérkezik a megrendelés a megyétől), a tagsági igazolványok azonban kicsit hosszabb idő alatt készülnek el. (Az igazolvány hiánya azonban nem gátolja a tevékenység végzését.)

Tagdíjak

Az alaptagdíj jelenleg havi 2.200,- Ft/hó

A szolgáltató állatorvosi tevékenységet végzők tagdíja 6.600,-Ft/hó

A pártoló tagok 733,-Ft/hó tagdíjat fizetnek.

A tagfelvételkor 22.000,- Ft regisztrációs díjat kell fizetni, amiről a területi szervezet állít ki számlát az új tagnak, és azt oda kell befizetni.

Külföldi állampolgárok kamarai tagfelvétele ügyében tájékoztatásért kérjük mindenképpen keressék közvetlenül a MÁOK Országos Irodáját!

További információ

Azok számára, akik a diploma megszerzése után külföldön szeretnének munkát vállalni, javasoljuk elolvasni a "Külföldi munkavállalás" címszó alatt megtalálható tájékoztatónkat.