Kártérítési követelés

Az állatorvossal szembeni kártérítési követelés érvényesítése.

A szakmai felelősségbiztosítás kapcsán felvetődik az a kérdés, hogy olyan esetben, amikor egy állattartó vélt vagy valós okok miatt kártérítésre tart igény az állatát kezelő állatorvossal szemben, mit és hogyan kell tennie ahhoz, hogy az ilyen irányú igényét érvényesíthesse?

Az első és legfontosabb, hogy amennyiben a kártérítési követelés egy állat elvesztése, halála kapcsán merül fel, nélkülözhetetlen a kórboncolása, még akkor is, ha ez érthető emocionális ellenkezést vált ki a tulajdonosban!
E nélkül a halál okát nem lehet egyértelműen és pontosan megállapítani, így később pl. a bíróságok sem tudnak megfelelő tényekre alapozott ítéletet hozni.

A másik fontos feltétel, hogy a kártérítési követelést mindenképpen írásban kell közölni azzal az állatorvossal, akivel szemben ez felmerül, és pontosan meg kell jelölni azt, hogy miért és milyen értékben követelnek kártérítést. Természetesen szükséges minden, az üggyel kapcsolatos írásos dokumentum (kezelési lapok, leletek, receptek, számlák) csatolása is. Az állatorvos továbbítja a vele szemben benyújtott kártérítési követelést a szakmai felelősségbiztosítását kezelő társaságnak, aki a nevében, ill. helyette majd eljár.

Ha a biztosító a kártérítési követelést megalapozottnak találja, vagyis fennállnak a kártérítés Polgári Törvénykönyvben felsorolt kritériumai, rendezni fogja a kérelmező kárigényét. Amennyiben ez nem történik meg,
az állat tulajdonosa bírósági úton érvényesítheti kárigényét az állatorvossal szemben, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint ilyen esetben a biztosító közvetlenül nem perelhető.