Kábítószer ügyek - teljes a zűrzavar

2010. január 3.

A Magyar Közlöny 2009. évi 164. számában a 14914 oldalától olvasható a 258/2009. (XI.20) Kormányrendelet, amely több ponton lényegesen módosította a kábítószerek és pszichotróp anyagok használatával kapcsolatos szabályozást (142/2004. (IV.29) Korm.rendelet). A változások sora hosszú, és az egyszerű felhasználókat kevésbé érinti, de van azonban két lényeges új pragrafus, ami az ilyen anyagokat felhasználókat is érinti:

- mindenkinek (az egyedül dolgozó magán-állatorvosnak is) ún. "Tevékenységi engedélyt" kell kérnie ,

- a minden év januárjában esedékes jelentést nem csak az MGSZH-nak kell megküldeni, hanem rendőrségnek is (már 2010. januárjában is!) a következő címre: ORFK Rendészeti Főigazgatóság,, Igazgatásrendészeti Főosztály, Rendészeti Osztály 1903 Budapest, Pf. 314/15

FIGYELEM! A jogszabály 2009. év legvégén ismét változott, a 2010. január 1.-től érvényes szövege letölthető a www.magyarorszag.hu oldal jogszabály keresőjében! (A keresőbe az alapjogszabály számát kell beírni, tehát 142/2004)

Az ORFK 2009. decemberi tájékoztatóját ide kattintva olvashatja

FONTOS kiegészítések az ORFK tájékoztatójához (2010. január 5.)

BEJELENTÉS minta itt (nem hivatalos minta, csak segédlet!)

JELENTÉS minta itt (nem hivatalos minta, csak segédlet!)


A rendelet nem írja elő, így a naprakész nyilvántartás céljára használt füzetet NEM kell hitelesíttetni az MGSZH-nál!

További információk a "Tovább" gomra kattintva

 

Kivonat a rendelet 2010. január 1.-én hatályos szövegéből

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre,

b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra,

c) visszaélés szempontjából veszélyes új szerek jegyzékbe vételi eljárására,

d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazó által történő megrendelésére,

e) az e rendelet szerinti engedélyesnél, az egészségügyi szolgáltatóknál, továbbá az állatgyógyászati intézményeknél és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóknál és magán-állatorvosoknál - a 26. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint - végzett kábítószer-rendészeti hatósági ellenőrzésre, valamint

f) egészségügyi szolgáltatók, illetve állatgyógyászati intézmények által kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és orvostudományi kutatások engedélyezésére.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdés d) és f) pontja kivételével az egészségügyi szolgáltatókra nem terjed ki.

(3) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről külön jogszabály rendelkezik.

Engedélyek és engedélyezési eljárás

3. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tartása, átadása, használata, megsemmisíttetése, valamint a velük kapcsolatos kutatás, oktatás, továbbá a külön jogszabály szerint engedélyköteles kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos kutatás, oktatás - a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak, valamint az eseti kutatás kivételével - kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat. A gyógyászati és a nemgyógyászati célú tevékenységekre külön tevékenységi engedélyt kell kiadni.

(2) Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, valamint a magánállatorvos köteles a kábítószerrel vagy pszichotróp anyaggal végzett tevékenységét - annak megkezdése előtt legalább huszonkét munkanappal - a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével, a kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy megnevezésével, továbbá a cégjegyzékszámának, illetve a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi számának, a működésre jogosító engedélyek adatainak (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és időbeli hatálya) megadásával, valamint a tárolóhely és a tárolási rend leírásával a rendőrségnek bejelenteni.

(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vétel tényéről tíz munkanapon belül - visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki, amelyről a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Központot és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) tájékoztatja. A hatósági bizonyítvány birtokosa a (2) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, illetve a tevékenység megszüntetéséről a rendőrséget öt munkanapon belül, írásban tájékoztatja. A hatósági bizonyítvány birtokosa az általa felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról évente - összesített formában, minden év január 31-ig - tájékoztatja az MgSzH területi szervét, és a rendőrséget.

 

FONTOS!

Várható, hogy a jogszabály fenti részei rövisesen (2010. február elejétől) újra változni fognak, immáron Törvényben rögzítve azt, hogy kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal csak büntetlen előélet igazolása után lehet foglalkozni. (Tehát újra szükséges lesz az erkölcsi bizonyítvány csatolása.)

 

 

 

« Vissza