Tájékoztató társas vállalkozások ÚJ Praxis engedély kérelméhez

2021. január 1-jét követően a Kamara illetékes területi szervezeteihez benyújtott praxisengedély-kérelem esetében a kérelmező gazdasági társaságnak meg kell felelnie a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 38.§ (2a) bekezdésében előírt rendelkezésnek:

                                                                                  kattints a Tovább gombra!

38. § (2a) Gazdasági társaság akkor jogosult praxisengedélyre, ha a tulajdoni hányadának és a legfőbb döntéshozó szervét megillető szavazati jogoknak a többségével a gazdasági társaság állategészségügyi szolgáltatásában személyesen közreműködő állatorvos rendelkezik.

A praxisengedély kiadására jogosult kamarai szerv az engedély kiadása előtt köteles ellenőrizni a gazdasági társaság jogosultságát. Az ehhez szükséges adatokat a gazdasági társaság társasági szerződése igazolja.

A 2021. január 1-én érvényes kamarai praxisengedéllyel rendelkező gazdasági társaságok esetében a 2012. évi CXXVII. törvény 52. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni:

52. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor már praxisengedéllyel rendelkező társas vállalkozás esetében a 38. § (2a) bekezdésében foglalt feltételnek a tulajdoni hányad, illetve a legfőbb döntéshozó szervben fennálló szavazati jogok arányának a Módtv. hatálybalépését követő első megváltoztatásától kell megfelelni.

Tisztelettel:

Magyar Állatorvosi Kamara

dr. Horváth László

főtitkár  sk.

« Vissza