Kábítószer/pszichotróp anyag jelentés

A vonatkozó 258/2009. Kormányrendelet 3.§.3. bek.-ben leírtak szerint a felhasználási jelentést január 31.-ig kell megküldeni az MGSZH területi szervének és a rendőrségnek. A jelentéshez segédletként használható ...

az alább letölthető jelentési formadokumentum:

kábítószer/pszichotróp anyag jelentési minta itt letölthető

A felhasználási jelentés rendőrségnek szóló példányát a területileg illetékes megyei rendőrfőkapitányságok Igazgatásrendészeti Osztályára kell megküldeni.


« Vissza