Helyettesítésről szóló irányelv tervezet vitája

Tisztelt Kolléga Úrhölgy/Úr!

Mint ismeretes a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 4.§ (5) b) pontja alapján a Kamarának meg kell határoznia az állategészségügyi szolgáltató tevékenység helyettesítésére vonatkozó szakmai irányelveket....... (az elnöki kísérőlevél folytatásához kattintson a TOVÁBB gombra!)

A vitára bocsájtott tervezet itt olvasható

A Kamara országos elnöksége figyelemmel a törvényességi felügyeletét ellátó minisztériumtól kapott korábbi jogszabály-értelmezésre részletes vita után elkészítette ennek a szakmai irányelvnek a tervezetét, amelyet most szakmai-társadalmi vitára bocsátunk.

Kérem, szíveskedjen a csatolt file-ban olvasható tervezetet figyelmesen tanulmányozni és ha indokoltnak tartja ahhoz módosító javaslato(ka)t, észrevételt készíteni.

Az elnökség nevében azt is kérem, hogy a pontosan megfogalmazott módosító javaslatát annak a tervezetbeli pontos helyét megjelölve, lehetőleg elektronikus úton (e-mailben) szíveskedjen a kamara országos irodájának megküldeni (maok@t-online.hu).

A módosító javaslatok beérkezésének végső határideje: 2014. szeptember 22. 12 óra

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében nyomatékkal felhívom a figyelmét arra, hogy az állategészségügyi szolgáltató tevékenység helyettesítése és az úgynevezett szolgáltató állatorvosi ügyelet egymástól gyökeresen eltérő jelentéstartalmú fogalmak.

Budapest, 2014. szeptember 03.

Kollegiális üdvözlettel:

dr. Gönczi Gábor

elnök

Magyar Állatorvosi Kamara

 

« Vissza