Petvetdata tulajdonosi adatok kezelése

Az utóbbi időszakban több konkrét ügy kapcsán is felvetődött az a kérdés, hogy a Petvetdata adatbázisba bejegyzett "tulajdonosi adatok" vajon mennyiben bizonyítják az állat valós tulajdonjogát. Ezzel kapcsolatban a követekezőkre hívjuk fel kollégáink figyelmét: .....

A Petvetdata-ba bejegyzésre kerülő adatokat (így a "tulajdonosi adatokat" is) a regisztrációt/adatmódosítást kérelmező személy bediktálása alapján rögzítjük. Az adatok valódiságának ellenőrzésére sem jogunk, sem lehetőségünk nincsen. Azért, hogy a bediktált adatok megfelelnek-e a valóságnak, az a személy felel, aki az adatokat bediktálja nekünk. Ezt (pontosabban ezt is) a kitöltött "Adatlap" aláírásával veszi tudomásul.

A fentiek egyenes következménye azonban az, hogy a Petvetdata semmiképpen nem tekinthető közhiteles adatbázisnak, így a rendszerben rögzített tulajdonosi adatok (hasonlóan a Kisállat Egészségügyi Könyvekhez és a kisállat útlevelekhez) az állat valós tulajdonjogát nem igazolják és a tulajdonjog igazolására nem is haszálhatók fel!

Amennyiben több személy is igényt tart az adott állat tulajdonjogára, nekik ezt a vitájukat a Ptk. szabályai szerint kell elrendezniük egymással (a magyar jog az állatokat a "dolog" kategóriába sorolja). Ehhez jogász (ügyvéd) segítségét vegyék igénybe. 

A konkrét ügyek kapcsán arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Petvetdata adatfelvételi lapokat ennek megfelelően módosítottuk (a letölthető adatfelvételi lapon is, és az adatrögzítés után a rendszerből kinyomtatható adatlfelvételi apon is).

Javasoljuk azt is, hogy amennyiben az állatorvos kollégáknak tudomására jut, hogy egy adott állat tulajdonjoga vitatott, ezt az állat adatlapjának "Megjegyzés" rovatában jelezze. Egy ilyen jelzés sokat segíthet azoknak a kollégáknak, akiket később adatmódosítási kéréssel keresnek meg.

Nagyon fontos, hogy a regisztrációk és az adatmódosítások során az adatfelvételi lapok  minden esetben kitöltésre és aláíratásra kerüljenek, majd azokat legalább 5 évig őrizzük meg!

MÁOK 

« Vissza