Álláshirdetés - hatósági állatorvost keresnek Békés megyébe

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához
HATÓSÁGI ÁLLATORVOS munkakör betöltésére munkatársat keres.
 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (6 hónap próbaidő kikötésével)
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (5700 Gyula, Kossuth u. 2.) illetékességi területe.
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 5. pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály nevében, annak illetékességi területén (Gyula, Sarkad járások – a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján) a hatósági állatorvos feladatkörébe utalt esetekben az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglaltak szerinti feladatok ellátása.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 
A munkakör betöltésének feltételei:
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja szerint felsőoktatásban szerzett állatorvosi szakképzettség,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz,
összeférhetetlenség biztosítása a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 15. § (2) bekezdése alapján.
„B” kategóriás jogosítvány
 
Elvárt kompetenciák:
megbízhatóság,
felelősségvállalás,
problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,
együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség,
pontosság,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szakmai gyakorlat,
közigazgatásban szerzett jártasság, továbbá közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal, 
három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,
szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
nyelvismeretet igazoló oklevél másolata,
motivációs levél,
nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. október 15. 
 
Munkakör betöltésének kezdete:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
Pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton:
Békés Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály 
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
 
és egyidejűleg elektronikus úton:
humanpolitika@bekes.gov.hu  
 
Kérjük a tárgyban/borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Hatósági állatorvos - BE/05/1504-1/2016.”
 
Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt dr. Gulyás Imre a Gyulai Járási Hivatal hivatalvezetője nyújt a 66/795-083 telefonszámon.
 
 
« Vissza