Megjelent az FM 32/2014 (XII.9.) sz. rendelete

Megjelent a földművelésügyi miniszter 32/2014. (XII. 9.) FM rendelete egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Ez a rendelet számos állat-egészségügyi jogszabályt módosít, közöttük a A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet több pontját is (11.§). .....

Fontos változás (hatályos lesz 2014. december 17-től):

A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Az oltást végző magánállatorvos köteles:)
„f) az eb veszettség elleni védőoltásának beadását követő 8 napon belül az oltás időpontját, a felhasznált oltóanyag nevét, gyártási számát, az  oltást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/A. § (1) bekezdése szerinti országos elektronikus adatbázisban rögzíteni.

13. § Hatályát veszti (de csak 2015. január 31-től)  a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
a) 4. § (5) bekezdés c) pontja, (6) bekezdés d) pontja,

b) 23. § (3)–(5) bekezdés

A rendelet módosítás teljes szövege a Magyar Közlöny 2014/170.számában olvasható

« Vissza