Szabályzatok

A kamarai szabályzat az állatorvosi hivatás és a kamarai működés valamely tágabb területére vonatkozó részletes szabályozás.

A kamarai szakmai irányelv általában a szolgáltató állatorvosi tevékenységre vonatkozóan a kezelések, beavatkozások főbb, kötelezően betartandó szakmai szempontjainak előírása.

A kamarai szabályzat és a szakmai irányelv előírásainak betartása valamennyi kamarait tag számára kötelező, megszegésük etikai vétség.
A kamarai szabályzatot és a szakmai irányelvet kizárólag a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) országos küldöttközgyűlése hozhatja létre, fogadhatja el, módosíthatja és helyezheti hatályon kívül.

A szakmai ajánlás vagy protokoll ajánlás a kamarai tagok számára (általában egy konkrét állatorvosi beavatkozás szakmai részleteire vonatkozóan).
Kamarai szakmai ajánlás kiadására jogosult a MÁOK Elnöksége vagy az Elnökség egyetértésével a MÁOK Országos Oktatási Bizottsága, az ajánlásban megjelölve, hogy azt melyik kamarai szerv adta ki.
A szakmai ajánlásban vagy protokollban leírtak nem jelentenek kötelező cselekvési normát a kamarai tagokra vonatkozóan.

Minimális műszerezettség és felszereltség (ÚJ! hatályos 2015. jan. 1-től)

A MÁOK bélyegzô- és címhasználatról szóló szabályzata

Országos működési engedély kiadásának és felülvizsgálatának szabályzata

A MÁOK szolgáltató ügyeleti szabályzata

Szakmai irányelvek szabályzata

Állatvizsgálat szakmai irányelvei (Módosult 2012. márc. 1-től)

A MÁOK Elnökségének ügyrendje